شرکت تخصصی حقوقی جام

مرکز مشاوره آنلاین در پرونده های حقوقی و قضایی

موازین قضائی

رأی وحدت رویّه : استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه

  رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ دیوان عالی دیوان‌عالی کشور رأی وحدت رویه صادر کرد: استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه    زن در صورت حال…ادامه برای خواندنرأی وحدت رویّه : استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه

موازین قضائی

نظریه های اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

سوال ـ در پرونده اجرایی مهریه و نفقه با توجه به خصوصیت دعاوی خانوادگی چنانچه رای تقسیط دائر بر پرداخت به صورت اقساط مهریه و یا نفقه صادر گردد و…ادامه برای خواندننظریه های اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

موازین قضائی

رأی وحدت رویّه :مسوولیت هر یك از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ هیات عمومی دیوان عالی كشور شماره۱/۶۴۱۵/۱۱۰/هـ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوط…ادامه برای خواندنرأی وحدت رویّه :مسوولیت هر یك از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

موازین قضائی

نمونه دادنامه درباره عسر و حرج زن

نمونه دادنامه: کلاسه پرونده : …………….. شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی شماره دادنامه : ……………. – 28/7/89 تجدید نظر خواه: خانم ……….، فرزند ……………… با وکالت آقای…ادامه برای خواندننمونه دادنامه درباره عسر و حرج زن

موازین قضائی

رأی وحدت رویّه : خلع ‎ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالكیت است

  تصرف غاصبانه با تقاضای خلع ید از بین می رود ابتدا احراز مالکیت، سپس تقاضای خلع ید     کسی که برای طرح دعوی به دادگستری مراجعه می کند باید…ادامه برای خواندنرأی وحدت رویّه : خلع ‎ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالكیت است

موازین قضائی

آیا حق واخواهی در وکالت‏نامه نیاز به تصریح دارد ؟

  قضات محترم دادگستری تبریز ضمن نشستی به بحث در خصوص توابع عدم تصریح به حق واخواهی در وکالت‏نامه وکلای دادگستری پرداختند که حاصل آراء ایشان جهت اطلاع خوانندگان فاضل…ادامه برای خواندنآیا حق واخواهی در وکالت‏نامه نیاز به تصریح دارد ؟

موازین قضائی

باید 100 درصد مستمری متوفی به وراث پرداخت شود

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: باید 100 درصد مستمری متوفی به وراث پرداخت شود    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاكید كرد كه پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و…ادامه برای خواندنباید 100 درصد مستمری متوفی به وراث پرداخت شود

موازین قضائی

مأمورین وزارت اطلاعات تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط دادگستری هستند.

  مأمورین وزارت اطلاعات تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط دادگستری هستند. نظریه شماره: 2132/7- 7/4/1389 نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مأمورین وزارت اطلاعات…ادامه برای خواندنمأمورین وزارت اطلاعات تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط دادگستری هستند.

موازین قضائی

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروی مسلح

ضابطین در محدوده شرح وظایف قانونی خود و در صورت بیم فرار متهم مجاز به استفاده از دستبند میباشند . نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروی مسلح شماره…ادامه برای خواندننظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروی مسلح