دسته: حقوق تجاری

حقوق تجاری

تاثیر ورشکستگی متعهد سفته در تعهد سایر مسوولین در مقایسه با چک

سؤال: آیا ورشکستگی تاجر و حال شدن دیون وی، تاثیری بر وضعیت دیون ظهرنویسان و ضامنین سند دارد؟ پاسخ: طبق ماده۴۲۱قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر؛کلیه دیون وی حال می…ادامه برای خواندنتاثیر ورشکستگی متعهد سفته در تعهد سایر مسوولین در مقایسه با چک

حقوق تجاری

خط‌ خوردن عبارت حواله‌كرد و انتقال چك از طریق ظهرنویسی

      متن پرسش :آیا چكی كه عبارت (حواله كرد) آن خط خورده است از طریق ظهرنویسی قابل انتقال می‌باشد یا خیر ؟ متن پاسخ :این سؤال اگرچه در…ادامه برای خواندنخط‌ خوردن عبارت حواله‌كرد و انتقال چك از طریق ظهرنویسی