دسته: آیین دادرسی

آیین دادرسی

چگونگی کار وکیل بعد از تودیع پروانه و استعفا از خدمت قضائی

      متن پرسش :در صورتی که وکیل دادگستری به لحاظ اشتغال به خدمت قضائی پروانه خود را به کانون وکلای دادگستری تحویل دهد و بعداٌ از خدمت قضائی…ادامه برای خواندنچگونگی کار وکیل بعد از تودیع پروانه و استعفا از خدمت قضائی

آیین دادرسی

عدم جواز اعاده دادرسی از آراء قطعی شوراهای حل اختلاف

      متن پرسش :آیا می‌توان از آراء قطعی شوراهای حل اختلاف تقاضای اعاده دادرسی كرد در صورت مثبت بودن جواب مرجع قبول و پذیرش دادخواست اعاده دادرسی خود…ادامه برای خواندنعدم جواز اعاده دادرسی از آراء قطعی شوراهای حل اختلاف