دسته: حقوق مالکیت

حقوق مالکیت

پرداخت اجرت المثل توسط مستأجر در صورت عدم تحویل ملک

      متن پرسش :در مورد اجاره محل مسكونی، چنانچه مدت اجاره منقضی شده و مستأجر مورد اجاره را كلاً تخلیه كرده ولی آنرا به مالك تحویل نداده باشد…ادامه برای خواندنپرداخت اجرت المثل توسط مستأجر در صورت عدم تحویل ملک

حقوق مالکیت

شرائط لازم برای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی

      متن پرسش :«اداره بنیاد مسكن انقلاب اسلامی» طی قرارداد پیش فروش آپارتمان اقدام به فروش یك واحد آپارتمانی به شخص «علی» مینماید ودر ماده 10 قرارداد تصریح…ادامه برای خواندنشرائط لازم برای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی